Det naturskønne område

Djursland har et fantastisk jordbundsforhold, som giver grobund for en unik plantevækst i Kolindsund. Her vil du se kontrasterne mellem floraen på den frugtbare sundjord og de omkringliggende sandede tidligere søbredsområder.

Fugle

Der er et rigt fugleliv, hvor du vil møde op til 100 forskellige arter, der besøger Kolindsund året rundt.

De store markarealer uden bevoksning tiltrækker i efteråret og foråret store flokke af bl.a. viber, agerhøns og hjejler. Om vinteren fouragerer store flokke af sangsvaner og gåsearter som canadagæs.

 

I sensommeren flyver flokke af stære over sundet ved Kolind og laver Sort Sol.

Du vil regelmæssigt kunne opleve rovfugle som vandrefalk, tårnfalk, musvåge, blå kærhøg, rød glente og rørhøg, samt fugle som nattergal og isfugl.

Dyr

Kolindsund er hjemsted for mange danske dyrearter.

På de store vidder i sundet kan man se flokke af rådyr løbe rundt blandt også harer og grævlinger.

Besøg Kolindsund

Vil du cykle, fiske, se på dyreliv eller blot rekreere?
Du kan det hele i Kolindsund.

Find vej til Kolindsund