Historien om Kolindsunds tilblivelse

Kolindsund under istiden

I stenalderen havde Kolindsund forbindelse fra Grenaa via Auning til Randers Fjord og Hevring Bugt.

Nørre Djurs var da en ø i stenalderhavet, og vandet i Kolindsund var dengang saltvand.

Kolindsund før afvandingen

Efter vikingetiden tilsandede fjordmundingen og Kolindsund blev til en lavvandet sø.

Vanddybden har formentlig kun været et par meter, og der har været mulighed for store rørskove på det lave vand.

Kolindsund efter afvandingen

Fra ca. 1872 til 1880 gennemførtes projektet med tørlægningen af Kolindsund.

Turen igennem Kolindsund er et stykke danmarkshistorie der fortæller om det store projekt, udtørringen af Kolindsund var. I 1874 satte pumperne i gang ved de nyopførte anlæg. Vandet sank 1,3 cm om dagen og få år senere stod ca. 2.800 ha særdelses frugtbar landbrugsjord til rådighed for en række gårde. 

Idag er det Pumpelaget Kolindsund, der sikre en forsvarlig afvanding samt vedligeholder diger, kanaler og de tre store pumpstationer: Fannerup, Enslev og Allelev.

Læs mere om afvandingen her.

Landbrugene i Kolindsund

Landbrugene i Kolindsund blev etableret i 1880’erne og 1890’erne. De var alle ejede af Aktieselskabet Kolindsund, som dyrkede jorden. I 1921 solgte Aktieselskabet Kolindsund jorden og gårde til private. 

Kolindsund er anlagt med det formål, at der skal være landbrugsdrift i området. I henhold til Lov nr. 139 af 2. maj 1934 blev de tekniske anlæg i Kolindsind forbedret og i den forbindelse blev Pumpelaget Kolindsund dannet, som skal sikre en forsvarlig afvanding i området samt vedligeholde Pumpelagets anlæg.

Landbrugsarealerne i Kolindsund er i dag høj ydende landbrugsjord, som kræver mindre forbrug af bl.a. kvælstof m.v. Jorden er af en speciel beskaffenhed og indeholder en række naturlige næringsstoffer, som medfører, at der kan dyrkes en del specialafgrøder. Kolindsund er bl.a. et af få steder i verden, hvor der dyrkes alm. rapgræs, der bl.a. anvendes til golfbaner. 

Læs mere om landbrugene her.