Landbrug i Kolindsund

Kolindsund er et særdeles frugtbart landbrugsområde, hvor der foruden korn og frø dyrkes en række specialafgrøder som spinat-, roe-, valmue- og kommenfrø. Udbytteniveauet ligger under normale forhold relativt højt, og det er ikke usædvanligt med 100 hkg/ha i hvede.

Almindelig Rapgræs er en Kolindsund-specialitet og eksporteres fortrinsvis til USA og øvrige EU-lande. Den anvendes fortrinsvis til græsfrøblandinger, bl.a. til golfbaner.

Landbrugene i Kolindsund er kendetegnet ved en høj mekaniseringsgrad samt anvendelse af moderne teknologi. 

Sundgårdene

Aktieselskabet Kolindsund etablerede 12 ejendomme, kaldet Sundgårde, i forbindelse med udtørringen af Kolindsund. Siden 1921 har sundgårdene og deres jord tilhørt private ejere.

Randgårdene

Landbrug der før den egentlige tørlægning af søen var i besiddelse af tilgræssende engarealer og rørskærsarealer og som resultat af udtørringen fik tildelt tillægsjord i overensstemmelse med den med Aktieselskabet Kolindsund indgåede kontrakt.

 

Dyrkningsmæssige forudsætninger

Jorden i Kolindsund er noget af Danmarks bedste og mest frugtbare. Den naturlige frugtbarhed spiller stadig en afgørende rolle for landbruget. Det betyder bl.a. mindre tilførsel af gødning end på almindelig landbrugsjord, idet dyndjorden har et naturligt højt indhold af næringsstoffer. Visse plantesygdomme forekommer derfor ikke i Kolindsund.

Landkanalerne og Grenaaen transporterer årligt vand fra ca. halvdelen af Djursland. I de sidste årtier er der sket en voldsom tilledning af vand på ca. 800 % fra de befæstede arealer (veje, nye bebyggelser m.v.), hvilket fra tid til anden medfører oversvømmelser og afgrødetab i baglandet udenfor Kolindsund.

 

Der findes to jordbundtyper i Kolindsund:

  • Blådynd, der stammer fra saltvandsaflejringer, og har et ler indhold på op til 40% ler og et meget lavt kulstof indhold.

  • Brundynd, der stammer fra ferskvandsaflejringer og har et kulstof indhold på op til 5%.

Langt den største del af jorden i Kolindsund er blådynd.