Pumpelaget Kolindsund

Lodsejerne i Kolindsund er organiseret i Pumpelaget Kolindsund, som repræsenterer lodsejerne udadtil og varetager deres interesser.

 

Pumpelaget ledes af en bestyrelse på fem personer, som alle er lodsejere, og omfatter i alt ca. 100 lodsejere. Vi beskæftiger i dag tre ansatte.

Der er en række forpligtelser og rettigheder mht. adgangsforhold, drift og vedligeholdelse m.v., som Pumpelaget er underlagt, jf. Loven om Kolindsund m.fl.

 

Drift og vedligeholdelse af Pumpelagets anlæg betales 100 % af Pumpelagets lodsejere, idet disses landbrug er pålagt et tørholdelsesbidrag. Der er ingen offentlige tilskud.

Pumpelagets anlæg består af tre pumpeanlæg, afvandingskanaler, bikanaler, Nordre- og Søndre Landkanal, Grenaaen, broer, diger og veje.

Landkanalerne vedligeholdes af Pumpelaget i samråd med vandløbsmyndigheden.

Ole, der er daglig leder hos Pumpelaget, fortæller i videoen om Pumpelagets opgaver og virke: