29. jul 2021

Historien og anekdoter om Kolindsund (Gratis)

En fortælling om Kolindsunds historie og afvanding

Hør om Kolindsunds spændende historie fra at være en lavvandet sø til at blive afvandet og i dag bestå af kanaler og særdeles frugtbar landbrugsjord.

Finn fra Pumpelaget har samlet sine bedste anekdoter om Kolindsund, og glæder sig til at tage dig med igennem hele rejsen og betydningen af pumpestationernes drift, der er med til at sikre det skønne kultur- og naturområde vi kender idag. 

Fannerup Pumpestation (Dæmningen 44, 8560 Kolind), torsdag d. 29/07-21 kl. 19.30

Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendigt. 

Varighed: ca. 1 time

Bemærk at arrangementet er stående og delvist udenfor, medbring derfor påklædning efter vejr og vind samt evt. egen klapstol.

 

Hvis du har nogle spørgsmål vedr. arrangementet, er du velkommen til at kontakte os via mail info@kolindsundnatur.dk

 

I stenalderen havde Kolindsund forbindelse fra Grenå via Auning til Randers Fjord og Hevring Bugt. Nr. Djurs var da en ø i stenalderhavet. Vandet i Kolindsund var dengang saltvand.

Efter vikingetiden tilsandede fjordmundingen og Kolindsund blev til en lavvandet sø (se kort fra 1789). Vanddybden har formentlig kun været et par meter, og der har været mulighed for store rørskove på det lave vand.

Fra ca. 1872 til 1880 gennemførtes det store projektet med tørlægningen af Kolindsund.

I dag er det Pumpelaget, der i en sammenslutning af lodsejerne, varetager pumpeanlæggenes funktion og drift. 

Pumpeanlæggene består af anlæggene i Fannerup, Enslev og Allelevsund, der tilsammen kan udpumpe ca. 7.000 liter pr. sekund.

Kolindsund er foruden en kulturperle, et skønt naturområde med masser af arkæologiske fund, natur og dyreliv.